Home » Articles posted by quản trị viên (Page 2)
JOB
JOB
JOB
JOB

ĐƠN HÀNG TẠP VỤ VĂN PHÒNG

ĐƠN HÀNG TẠP VỤ VĂN PHÒNG > Điều Kiện Tuyển Dụng Nơi làm việc: ISHIKAWA-KEN. Ngành nghề xin visa : Tạp vụ văn phòng, khách sạn...
JOB
JOB

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ ĐIỆN

KỸ SƯ ĐIỆN > Điều Kiện Tuyển Dụng Nơi làm việc: HIROSHIMA-KEN, FUKUYAMA-SHI. Ngành nghề xin visa: Điện công trình, lắp đặt thiết bị điện. Công...
JOB

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ ĐIỆN NHẬT BẢN

KỸ SƯ ĐIỆN NHẬT BẢN > Điều Kiện Tuyển Dụng Nơi làm việc: HIROSHIMA-KEN, FUKUYAMA-SHI. Ngành nghề: Điện công trình, lắp đặt thiết bị điện. Công...
JOB
JOB

ĐƠN HÀNG NGÀNH KIỂM TRA MÁY MÓC

NGÀNH KIỂM TRA MÁY MÓC > Điều Kiện Tuyển Dụng Nơi làm việc: OKAYAMA-KEN, TAKAHASHI-SHI. Ngành nghề xin visa: Ngành kiểm tra máy móc. Công việc...